MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Träavfall behandlat (Bygg)

Waste waste, treated

Materialet avser alla typer av målat, lackat och behandlat trä. Spikar och beslag får förekomma. Betongspill, gips och isoleringsmaterial får ej förekomma.

rs_718681_traavfall_behandlat.png
Färgkod trä

Trä

Ja tack träavfall behandlat (bygg)

Målat eller behandlat trä, Spånskivor

Vad händer med träavfall behandlat (bygg)?

Träavfallet flisas, spikar o beslag sorteras ut med hjälp av magnet och materialåtervinns. Träflisen transporteras till förbränningspanna för energiproduktion. Förbränningsanläggningen har tillstånd samt rökgasrening för ämnen i målarfärg o limrester.

Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej