MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Inerta rivningsmassor, betong & tegel

Clean Fill

Materialet avser rena massor <600mm. Exempelvis Sten, Tegel, Betong, Rivningsbetong, Blå lättbetong, Jord & schaktmassor.

rs_215772_inerta_rivningsmassor_fyllnadsmassor.png
Färgkod

Mineraliskt

215772

Ja tack inerta rivningsmassor, betong & tegel

Kakel, Planglas, Klinkers, Tegel, Betong, Lertegel, Sten, Marmorskivor

Nej tack inerta rivningsmassor, betong & tegel

Plast, Trä, Organiskt

Vad händer med inerta rivningsmassor, betong & tegel?

Materialet deponeras på fyllnadstipp eller återvinns som konstruktionsmaterial.

Ragn-Sells materialnummer 215772
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej