MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Gips (Bygg)

Gypsum

Materialet avser rena kartongklädda gipsskivor. Alla typer av rivningsrester med beslag, reglar och kakel/klinker skall istället sorteras som Gips, oren.

rs_215769_gips.png
Färgkod gips

Mineraliskt

Ja tack gips (bygg)

Gipsskivor

Vad händer med gips (bygg)?

Materialet används som konstruktionsmaterial på godkänd behandlingsanläggning.

Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej