MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Deponi (Bygg)

Landfill material

Materialet avser blandningar eller sammansatta material som ej går att sortera och som ej kan användas i bränsletillverkning.

rs_809200_deponi.png
Färgkod övrigt

Deponi

Ja tack deponi (bygg)

Sammansatta icke brännbara material som är omöjliga att separera

Vad händer med deponi (bygg)?

Trygg deponering på godkänd Ragn-Sells anläggning.

Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej