MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Brännbart avfallsbränsle, okrossat

Combustible waste, not crushed

Materialet omfattar brännbart avfall med föremål som har maxmått; 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m. Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som inte rimligen går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC) Materialen får inte vara balade eller hårt packade. Materialen måste också vara torra.

rs_702001_brannbart-avfallsbransle.png
Färgkod brännbart avfall

Bränslen

702001

Ladda ner materialblad för Brännbart avfallsbränsle, okrossat
702001.pdf

pdf, 44,97 kb

Ja tack brännbart avfallsbränsle, okrossat

Papperskorgsavfall, Plast, Tapeter, Slang, Mattor, Frigolit, Gummi, Pärmar, Trä

Nej tack brännbart avfallsbränsle, okrossat

Tryckimpregnerat (Tungmetaller eller Kreosot), Gips, Tegel, Betong, Metaller, Porslin, Matavfall, Farligt Avfall, Elavfall

Återvinning av brännbart avfallsbränsle, okrossat

Brännbart avfall okrossat eftersorteras normalt på någon av Ragn-Sells anläggningar, kan om materialkravet uppfylls, direktlevereras till avsättningskund. Utsorterat avfall går antingen till återvinning eller transporteras till godkänt värmeverk för att energiåtervinnas till fjärrvärme och el.

Ragn-Sells materialnummer 702001
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja