MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Brännbart avfall, näringsliv

Combustible Waste

Materialet avser brännbart avfall som inte är farligt avfall och som inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara balade eller hårt packade. Materialen måste vara torra.

rs_701900_brannbart-avfall.png
Färgkod brännbart avfall

Bränslen

701900

Ja tack brännbart avfall, näringsliv

Papperskorgsavfall, Plast, Tapeter, Slang, Mattor, Frigolit, Gummi, Pärmar, Trä, Grenar

Nej tack brännbart avfall, näringsliv

Obrännbart avfall, Gips, Tegel, Betong, Metaller, Porslin, Matavfall, Farligt Avfall

Återvinning av brännbart avfall, näringsliv

Brännbart avfall eftersorteras på någon av Ragn-Sells anläggningar. Utsorterat avfall går antingen till återvinning eller transporteras till godkänt värmeverk för att energiåtervinnas till fjärrvärme och el.

Ragn-Sells materialnummer 701900
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej