MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Biologiskt avfall

Biological waste

Materialet avser sjukhusavfall, veterinäravfall och laboratorieavfall som inte är smittförande. Använda kanyler som varit i kontakt med kroppsvätska får ej förekomma då dessa betraktas som smittförande. Materialet skall vara friklassat från smittfara.

rs_01_pilar.png
Färgkod läkemedelsavfall

Riskavfall och läkemedel

617612

Ladda ner materialblad för Biologiskt avfall
617612.pdf

pdf, 48,90 kb

Ja tack biologiskt avfall

Biologiskt Avfall garanterat fritt från smitta, Gips, Blöjor, Bandage

Nej tack biologiskt avfall

Använda kanyler, Bakterieodlingar, Potentiellt smittförande ämnen eller kroppsdelar

Vad händer med biologiskt avfall?

Avfallets samlas in och går till energiutvinning.

Ragn-Sells materialnummer 617612
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej