MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Biologiskt avfall

Till biologiskt avfall hör matavfall, före detta livsmedel och annat som varit ätbart. Avfall från trädgårdar och parker hör också hit, liksom gödsel och avfallsslam. 

Ragn-Sells erbjuder även avloppsslam godkänt att använda som växtnäring på åkermark. Därmed kan vi återföra ämnen till kretsloppet på ett miljönyttigt sätt.

Samt att vi erbjuder flera effektiva och miljöanpassade lösningar för avfallshantering och återvinning av matavfall samt avfall från livsmedelsindustrin.

Alla avfall som tillhör kategorin finns i menyn till vänster. Det går också bra att använda sökrutan här ovanför.

 

rs_globalgoals_1.png

I  arbetet med återvinning av detta material samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
2.4, 6.3, 6.6, 9.1, 9.4, 11.5, 12.2, 12.4, 12.6, 14.1 och 14.2
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling