MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Tegel

Bricks

Materialet avser rent tegel från rivning eller spill från produktion av tegel.

rs_215776-tegel.png
Färgkod

Mineraliskt

215776

Ladda ner materialblad för Tegel
Tegel

PDF

Ja tack tegel

Rent tegel, Produktionsspill eller från rivning

Nej tack tegel

Betong, Trä, andra byggmaterial

Återvinning av tegel

Krossas och återvinns som konstruktionsmaterial i t.ex. vägbyggnader eller som fyllnadsmaterial.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon

Första hjälpen

I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Placera i kärlet.

Ragn-Sells materialnummer 215776
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej