Visionsbild över nya anläggningen som beräknas bli klar 2022.

Produktionschef sökes till unik anläggning

Ragn-Sells bygger nu den första världsunika Ash2Salt-anläggningen för utvinning av resurser ur flygaska från avfallsförbränning. Ragn-Sells söker en produktionschef för att vara med och starta upp och därefter driva anläggningen när den står färdig år 2022.

03 jul 2020

Produktionschefen för Ash2Salt blir en nyckelperson vid byggnation och driftsättning av anläggningen som byggs på Högbytorp som är norra Europas största anläggning för behandling och återvinning av avfall. Ash2Salt tekniken är unik och patenterad av Ragn-Sells och anläggningen är den första i sitt slag. 

- Personen får en verklig nyckelroll i resan mot en cirkulär ekonomi. Ash2Salt-anläggningen är inte bara Ragn-Sells största satsning genom tiderna, den är också den första i sitt slag som både avgiftar restprodukter från energiåtervinning och utvinner viktiga resurser, säger Mikael Hedström, VD Ragn-Sells Treatment & Detox AB.