RentDagvatten_1160x480.png

Framtidens vattenhjälte – är det du?

Det avfall som Ragn-Sells dagligen hanterar, i och utanför våra anläggningar, innehåller till stor del förorenat vatten. När vattnet sedan tas bort från materialen kommer nästa utmaning, att hantera det. Är du beredd att anta den utmaningen?

13 aug 2020

Inom Ragn-Sells arbetar vi mycket med vattenfrågor på alla nivåer. Bland annat kan du läsa, och lyssna mer om vattnet och dess vikt i vårt material från Framtidsdagen 2018 "Vatten som resurs i en cirkuklär ekonomi"

- Rening av vatten kommer allt mer i fokus både för att vi blir allt mer rädda om våra naturliga vatten och för att vi blir mer medvetna om vilken skada som förorenat vatten kan åstadkomma. Detta har medfört att våra tekniker för att rena förorenade vatten utvecklats mycket under senare år, säger Tommy Ohlsson, Marknadsområdeschef på Ragn-Sells Treatment & Detox.

Ragn-Sells vill vara med i utvecklingen, med både egna tekniker för att rena vatten från t ex PFOS, men även genom att använda mer traditionell vattenrening t.ex. vid våra behandlingsanläggningar och ute på byggarbetsplatser.

Just nu söker vi två nya kollegor som, liksom vi, ser vattnet som en resurs i den cirkulära ekonomin. Dels en sektionschef till Vänersborg, som kommer att ansvara för våra vattenreningsanläggningar och vår hantering av flygaskor. Dels söker vi en affärsansvarig för Mobil vattenrening som ansvarar för att sälja, producera och följa upp vattenreningsaffären, med ansvarsområdet Stockholmsregionen/ Östergötland. Läs mer under Lediga jobb