rs-vardeskapande-innovation_1160x350_01.jpg

Värdeskapande och innovation

Vi arbetar internt och tillsammans med andra för att fortsätta utveckla smarta, innovativa lösningar som skapar ekonomiskt värde och värnar om allt naturen har att erbjuda.

Vårt syfte i allt vi gör är att skapa värde för naturen, för samhället och för vårt eget företag. Vi är stolta över våra produkter och tjänster som omvandlar avfall till cirkulära tillgångar. Vårt värdeskapande möjliggörs genom att vi förbättrar, förnyar och återuppfinner oss själva. Nyckeln till den här spännande resan är samverkan.

Ragn-Sells långsiktiga strategi stödjer de Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Vår ambition för 2030 är att:

  • Driva en hållbar, ansvarsfull, klimatpositiv verksamhet där Go-to-Market-modellen är fullt implementerad och värdebaserade principer genomsyrar allt vi gör.

Läs om vårt arbete inom Värdeskapande och innovation i Ragn-Sells koncerngemensamma hållbarhetsrapport på  ragnsells.com eller i den svenska översättningen (pdf).