rs-manniskor-kultur_1160x350_01.jpg

Människor och kultur

Vi arbetar för att säkra en inkluderande arbetsplats där människor kan växa, prestera bra och känna sig trygga – en förutsättning för att behålla, attrahera och utveckla kompetens.

Våra kompetenta medarbetare stödjer vår strävan att förvandla samhället till en cirkulär ekonomi. Deras arbete ger oss möjlighet att vara en pådrivande kraft för hållbar affärsutveckling.

Ragn-Sells långsiktiga strategi stödjer de Globala hållbarhetsmålen (SDG) och Agenda 2030.

Följande ambitioner vägleder Ragn-Sells mot en hållbar och ansvarsfull verksamhet 2030:

  • Vår arbetssäkerhet är branschledande och vi uppfattas som en förebild. 
  • Kulturen i Ragn-Sells är helt samarbetsfokuserad och icke-diskriminerande och där en balanserad könsfördelningen bland företagets chefer är norm.
  • Medarbetarnas kompetens inom cirkularitet är en drivkraft för att utveckla affärspartners och inspirera samhället.

Läs om vårt arbete inom Människor och kultur i Ragn-Sells koncerngemensamma hållbarhetsrapport på  ragnsells.com eller i den svenska översättningen (pdf).