Höjdpunkter 2019

Här kan du läsa om några av de utmärkelser, hållbarhetsinitiativ och milstolpar som vi är mest stolta över.

Ragn-Sells har utsetts till Årets Innovatör

Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har utsetts till Årets Innovatör 2019 på Återvinningsgalan på Berns i Stockholm.

Juryn var imponerade över EasyMinings process för att utvinna kväve ur avloppsvatten, som i framtiden kan komma att spela en stor roll när det gäller att ta tillvara denna värdefulla resurs ur ett vanligt förekommande avfall.

Läs mer


Ragn-Sells belönas som Årets Kretsloppsfrämjare

I februari 2019 utsågs Ragn-Sells till Årets Kretsloppsfrämjare på Återvinningsgalan i Stockholm.

Juryn tog fasta på att Ragn-Sells har tagit fram ny teknik för att utvinna näringsämnet fosfor ur avloppsslam, och samtidigt drivit på för att offentlig upphandling ska premiera produkter av återvunnet material.
Läs mer

 

Minister optimistisk efter att ha sett våra cirkulära lösningar

Näringsminister Ibrahim Baylan besökte Ragn-Sells för att få en inblick i företagets cirkulära arbete och lära sig mer om de nya innovationer som har tagits fram för att skapa ett hållbart samhälle.

Ministern visade stort intresse för de innovationer som Ragn-Sells tagit fram, t.ex. en lösning för att utvinna över 90% av all fosfor ur avloppsslam.
Läs mer


 EVENEMANG OCH KONFERENSER 2019

Ragn-Sells sätter cirkulär ekonomi på toppmötets agenda

Ragn-Sells var ett av de svenska företag som deltog i FN:s klimatmöte COP25 i Madrid i december, efter inbjudan och i samarbete med såväl Business Sweden som Stockholm International Water Institute (SIWI). 

– Klimatkrisen beror till stor del på en ohållbar användning av naturresurser. Världens ledare behöver fatta beslut som snabbt tar oss från en linjär till en cirkulär ekonomi, säger Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans.
Läs mer 


 

 

DEBATTARTIKLAR OCH KOMMUNUNDERSÖKNINGAR

 

 

RAGN-SELLS PREMIERAR

 

 

SAMARBETEN SOM FRÄMJAR CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER