Framtidsdagen 25 maj 2018

Temat för Framtidsdagen 2018 var ’Vatten som resurs i en cirkulär ekonomi’. Bland annat diskuterade vi vattnets roll och olika tekniklösningar, samt metoder som kan få oss att tänka om och tänka nytt när det gäller vatten och dess förutsättningar.

Se alla talarnas presentationer

Introduktion- Framtidsdagen 2018

Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells, hälsar välkommen

The Shape of Water

Jens Berggren, kommunikationschef på SIWI

Fosfor i kretslopp en utmaning för framtiden

Dr. Yariv Cohen, utvecklingsansvarig EasyMining Sweden

Sök med hund på miljöföroreningar

Susanna Kummel, projektledare och konsult Kummel Consulting AB

Dags att älska vatten, fosfor och kväve

Stephen Hinton, hållbarhetskonsult och ledamot Baltic Works Commission

Från provrör till produkt

Henrik Rundgren, vd Chromafora

Paneldiskussion och frågor

Samtliga talare + hemlig gäst