#60tonsfrågan

Idag pratar vi mycket om hur vi ska minska avfallsmängderna. Varje år slänger var och en av oss som bor i Sverige närmare 500 kg hushållsavfall. Tittar vi också på allt avfall från verksamheter och industrier blir motsvarande mängd 2,5 ton per person och år.

Många av de goda insatser vi gör för att minska avfallsmängderna och öka återvinningen är fokuserade på just dessa mängder – och det har vi blivit riktigt bra på i Sverige, även om vi alltid kan göra lite mer.

Lägger vi till de naturresurser som går åt för att var och en av oss ska kunna konsumera enligt de liv vi lever idag då blir summan 60 ton! De 60 tonen naturresurser för var och en av oss här i Sverige anser vi visar tydligt vart vi har den stora klimat- och hållbarhetsutmaning i framtiden.

Vi tror att ett ökat producentansvar och högre krav på återvinningen måste kompletteras med att stimulera efterfrågan på återvunna flöden. Framförallt ser vi att avancerad återvinning kommer bli nödvändig i ett samhälle som vill nyttja färre jungfruliga ämnen. Det kommer krävas cirkulära styrmedel där återvinning med avgiftning behöver premieras.