IMG_6976_0.jpg

Skrot och metaller

På Ragn-Sells anläggningar sorteras, klipps och fragmenteras järn- och metallskrot. När det är gjort säljs råvaran vidare till stålverk, smältverk och gjuterier.

Att återvinna metaller ger stora koldioxidvinster – exempelvis kan återvinningen av aluminium, bly, nickel och tenn minska klimatpåverkan med 90 procent eller mer, jämfört med om man bryter ny råvara.

Ragn-Sells verksamhet och framställningen av ny råvara bidrar stort till klimatnyttan.