Dumper_pa_Hogbytorp_0_4.jpg

Rening av jordar

Vi har många tekniker för att ta omhand förorenade jordar. Vi sorterar, tvättar, genomför biologisk och termisk behandling samt stabiliserar fysikaliskt och kemiskt.

Vi tar även hand om muddermassor, sediment och konstruktionsmaterial som förorenats och hanterar dem på bästa sätt utifrån föroreningstyp och materialets egenskaper.

En del av de förorenade jordarna kan efter behandling användas som sluttäckningsmaterial för deponier.