S76A0401_0.jpg

Övrigt farligt avfall

Att hantera farligt avfall kräver speciell kompetens – något som Ragn-Sells kan erbjuda. Det kan vara farligt avfall som aerosoler, gaser, härdare, ljuskällor, kvicksilverhaltigt material, bekämpningsmedel med mera.

Farligt avfall är sådant avfall som har vissa egenskaper som finns uppräknade i avfallsförordningen (SFS 2011:927). Det är egenskaperna som avgör hur avfallet ska behandlas, och våra välutbildade kemister kan avgöra det hos oss.

Läs mer om våra tjänster med farligt avfall