Cirkulär ekonomi - en självklarhet för Ragn-Sells

Cirkulär ekonomi är lösningen på den kritiska situation vi befinner oss i då vårt levnadssätt tär enormt på jordens resurser. I en cirkulär ekonomi återanvänder vi det vi redan förbrukat, istället för att använda jungfruliga material.

För Ragn-Sells är strävan mot en cirkulär ekonomi en självklarhet, dvs att minska användandet av jungfruliga resurser och ersätta dem med återvunna. I egenskap av marknadsledande inom återvinningsindustrin spelar vi en viktig roll för den cirkulära ekonomins utveckling – vi för den framåt. Detta eftersom Ragn-Sells är den möjliggörare som kan hjälpa andra branscher och samhället i stort att bli mer hållbara. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Det vi gör för att förverkliga den cirkulära ekonomin är dels att fortsätta göra det vi är bra på: samla avfall, återvinna det samt förmedla materialet vidare. Vi kommer också att fortsätta att avgifta samhället. Nyckeln för att ta den cirkulära ekonomin ytterligare ett steg är att hitta nya värdekedjor och affärsmodeller. I takt med att samhället övergår till en mer cirkulär ekonomi kommer det nämligen att uppstå nya värdekedjor. Med dem kommer nya flöden i samhället att identifieras och här kommer vi att utveckla nya affärsmodeller som kommer vara avgörande för att skapa en cirkulär ekonomi. Det gör vi dels själva och dels tillsammans med partners och kunder.

Nu tar vi på Ragn-Sells nästa steg för att utveckla de affärsmodeller som behövs för att förändra och ställa om samhället mot en cirkulär ekonomi.