CM header gul.png

VAD ÄR CIRKULÄR EKONOMI OCH HUR JOBBAR VI MED DET?

Välkommen till vår samlingssida om cirkulär ekonomi

Ragn-Sells och cirkulär ekonomi - lång version (på engelska)

Ragn-Sells och cirkulär ekonomi på 60 sekunder

Vår roll i en cirkulär ekonomi

Ragn-Sells spelar en central och viktig roll i den cirkulära ekonomin. Med en lång och gedigen historia, bra värderingar och en genomgående tanke om en bättre värld är vi en viktig nyckelspelare som tar den cirkulära ekonomin framåt. 

Ragn-Sells är en möjliggörare som kan stödja andra, som industrier och samhället i stort, att komma fram till lösningar som är mer hållbara. Vårt huvudfokus är att minska användandet av jungfruliga resurser och istället ersätta dem med återvunna resurser.
- Lars Lindén, koncernchef

 

 

Ragn-Sells i media 

Som Sveriges främsta återvinningsföretag tar vi ställning i viktiga miljöfrågor - och bidrar med framtidslösningar för ett cirkulärt samhället.
Det kan till exempel vara att påverka beslutsfattare, komma med nya, innovativa lösningar, skriva remissvar och vara aktiva i debatten.


Cirkulärt arbete premieras

När det finns förebilder i samhället så är det av största vikt att så många som möjligt kan inspireras av dessa.
Genom Ragn-Sells två program "cirkulära förelöpare" och "reThink"  premieras kommuner och företag för sitt cirkulära arbete. 

 

Tillsammans gör vi skillnad

Nyckeln för att ta den cirkulära ekonomin ytterligare ett steg är att hitta nya värdekedjor och affärsmodeller.
Det gör vi dels själva och dels tillsammans med våra partners och kunder.


Nya cirkulära innovationer presenteras

Näringslivet, politiker och myndigheter bjuder in Ragn-Sells för att presentera nya tankemodeller och innovationer som bidrar till en cirkulär ekonomi.

Ragn-Sells presenterar ny avfallshierarki på Nederländska ambassaden 12 juni 2019.

Ragn-Sells presenterar cirkulär lösning för kväve i samband med världsvattenveckan 28 augusti 2019.

BLI EN BADDARE PÅ CIRKULÄR EKONOMI
- RESURSLÄNKAR OCH FÖRDJUPNING