Ragn-Sells i Almedalen

För oss är Almedalen en viktig arena där näringsliv, akademi och politik/samhälle kan mötas och där samarbeten och samverkan föds. Här vill vi diskutera resursfrågan och hur vi kan få samhället att gå mot cirkuläritet istället för dagens linjära synsätt.

2018 kommer Ragn-Sells att finnas på plats med en rad olika experter. Vår expertis spänner från övergripande frågor, som cirkulär ekonomi och hållbar stadsutveckling, till praktiskt arbete med exempelvis arbetsmiljö och hållbarhetsrapportering.

Hoppas vi ses!