Ragn-Sells i Almedalen

Nu är Almedalen 2017 till ända. En Almedalsvecka där vi, på en rad olika arenor, lyft den så viktiga resursfrågan och visat på konkreta exempel på hur vi kan ta fler steg i rätt riktning mot en cirkulär ekonomi.

Nedan finns tre filmer. I den första sammanfattas årets Almedalen - där vi fokuserat på vikten av att se avfallet som en resurs och det vi kallar för #60tonsfrågan.

Därefter två filmer från Ragn-Sells mingel respektive middag - där vi låter våra gäster reflektera kring den stora hållbarhetsutmaningen som vi står inför.