Olja
Olja

Olja

Vi strävar efter att så mycket som möjligt av det material vi samlar in och tar emot återvinns och återinträder i kretsloppet som en ny råvara. Det innebär att vi kan erbjuda både återvinning och försäljning av återvunnet material.

Ragn-Sells ser till att oljor från främst bilverkstäder, båtar och industrier kan ingå i nya produkter genom att regenereras eller att de kan användas som bränsle i energianläggningar. Vi tar emot stora volymer oljor i våra egna behandlingsanläggningar.

Läs mer om våra behandlingsprocesser

Läs mer om våra tjänster kring farligt avfall