Bränsle - brännbart
Ragn-Sells samlar in och bearbetar brännbart avfall

Bränsle - brännbart

Vi strävar efter att så mycket som möjligt av det material vi samlar in och tar emot återvinns och återinträder i kretsloppet som en ny råvara. Det innebär att vi kan erbjuda både återvinning och försäljning av återvunnet material.

Ragn-Sells samlar in och bearbetar brännbart avfall, i huvudsak från kommuner, industrier och byggarbetsplatser. Vi ser till att det brännbara avfallet behandlas och återvinns på ett miljöriktigt sätt på någon av våra anläggningar.

Läs mer om våra behandlingsprocesser

Vi erbjuder flera effektiva och miljöanpassade lösningar för avfallshantering och återvinning av brännbart material.

 Läs mer om våra tjänster

För information om hur vi köper och säljer stora volymer av brännbart material