Robot för filterspolning
rs_filterrobot2_v1_824x350px.jpg

Robot för filterspolning

Ragn-Sells nya uppfinning - en robot för filterspolning - spolar rent hydrofilter, som renar dagvatten från tungmetaller.

Att ”tvätta” dag- och spillvattnet från tungmetaller med hjälp av ett filter blir allt vanligare i Sverige. Trafiktäta platser, som parkeringar, fordonstvättar, flygplatser och hamnar utrustas med så kallade hydrofilter som renar dagvattnet från tungmetallerna genom att fånga upp dem i olika filter. I Sverige finns de här hydrosystemen på ett 60-tal platser och det blir allt större efterfrågan på dem.

En förutsättning för att hydrofiltren verkligen fungerar är att filtren rengörs med jämna mellanrum – annars är de helt verkningslösa. 

Ragn-Sells robot, spolar rent filtren med hjälp av vatten och tryckluft som pulserar så att slammet släpper. Det suspenderade slammet, som är fullt av tungmetaller, sugs upp med hjälp av en sugläpp.

Ragn-Sells är de enda i Sverige som kan göra rent de här filtren och roboten har nu fullt upp med att rengöra hydrofilter runt om i landet så att de fyller sin funktion och renar dagvattnet från tungmetaller.

De behöver göras rent mellan en till sex gånger per år, beroende på verksamhet.

Rengöringen efterfrågas av både privata företag, länsstyrelser och miljökontor.

Läs mer om roboten i vårt nyhetsbrev och se filmen som beskriver tjänsten lite mer: