Kontor

För kontor och arbetsplatser kan vi skräddarsy en tjänst där vi tar hand om all avfallshantering. Vi ser till att så mycket som möjligt förvandlas till återvinningsbart material. Resten förbränns eller hamnar i deponi. Vinsterna är många.

Framför allt blir det enkelt för dig att göra ett miljöarbete. Dessutom är det lönsamt. Det återvinningsbara materialet har ju ett värde, som kommer ditt företag till godo.

Nyckeln till framgång är att göra det så enkelt som möjligt för medarbetarna. Att gå djupare in i avfallshanteringen och ha sorteringspunkter direkt vid avfallets källa. Vi ställer ut rätt utrustning, nära arbetsplatsen, för att källsorteringen ska vara enkel och bli riktigt gjord från början. Vi utbildar de anställda. Vi har egen personal som hämtar kärlen och fraktar dem till en central på området. Det ökar effektiviteten, minskar antalet transporter och får ner utsläppen av koldioxid. Vi kan dessutom lämna detaljerad statistik för varje sorteringspunkt, genom att vi har mikrochip på all utrustning. Det i sin tur ger bättre underlag för framtida inköps- och miljöbeslut.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Visste du att…

De totala utsläppen av växthusgaser från avfallssektorn har minskat med 44 procent sedan 1990.
Stäng
Stäng