Industri

Vi skräddarsyr lösningar för alla typer av industrier. Vi har de tjänster som krävs och de kompetenta medarbetare som behövs. Och resultatet blir inte bara en fungerade lösning för avfallshantering, sanering och mycket annat. Vi ser också till att lösningen blir lönsam och effektiv för din industri och ett stöd för kärnverksamheten.

Rök ur skorsten

Vi kontrollerar avfallsflöden, sorterar produktionsspill och tar hand om värdefulla restprodukter. Bland mycket annat. Och vi tar hand om avfallet på ett säkert sätt som gör att du följer ditt företags eller koncerns miljöpolicy.

Genom vår bredd och kompetens kan vi lätt skräddarsy en lösning för dig. Oavsett om det gäller raffinaderier, värmekraftverk eller industrier inom till exempel massa, stål och cement. Vi erbjuder dammfri hantering i brännugnar och spannmålssilos. Sanering av kraftigt förorenade ytor i miljöer där konventionell teknik inte går att använda. Spolning med robotar. Sopning och sugning utan att det ryker eller låter. Bilning av betong med högtryck upp till 2000 bar och med varierade flöden. Rengöring av värmeväxlare, pannbottnar, cisterner, med fasta restprodukter, i kulvertar eller andra trånga miljöer där stora mängder behöver tas omhand. Friläggning av känsliga ytor där försiktighet är ett måste. Utryckning vid akutstopp av spill- och dagvattenledningar, eller skötsel av det kontinuerliga underhållet. Vi dokumenterar läge och status för ledningarna med hjälp av våra tv-inspektionsbussar. Betong och tegel krossas i vår tegeltugg. För att nämna en del av allt vi kan göra för dig.

Behöver du sanera mark, kan du få hjälp med det också. Ska du lägga ner en verksamhet likaså. Berätta bara vilket behov du har, så skräddarsyr vi en lösning som passar dig. Du kan dessutom vara trygg med att avfallet tas om hand på bästa sätt. Flytande, fast, alla typer av askor från förbränningar, slammer. Vi har teknik och kunskap som gör vem som helst glad som ansvarar för avfall och saneringar. Hör av dig till oss, så berättar vi mera.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

OMØ

OMØ (ett bolag i Ragn-Sellskoncernen) erbjuder tjänster inom pannrengöring, blästring med ett brett urval av blästermedel, sprängsotning, korrosionsskydd, ventilationsrengöring, brandmålning med mera.

Läs mer på OMØ:s hemsida

 

Visste du att…

Ragn-Sells är ett familjeföretag i tredje generation.
Stäng
Stäng