Deponi

För kommuner och större företag som fått krav på sig att sluttäcka en deponi kan vi åta oss hela arbetet. Våra specialister gör en plan för hur deponin ska täckas så att alla tänkbara regler uppfylls och så att deponin smälter in i naturen.

Sluttäckning av deponi

Du kanske arbetar på en kommun eller på ett större företag och har fått en sluttäckning på ditt bord. Inte bokstavligen då, men du ska se till att det sker med minsta möjliga belastning på miljön och till lägsta möjliga kostnad . Då kan det vara skönt att veta att vi har tagit fram ett koncept för den här typen av uppdrag. Vi har egna deponier och specialister och har genom åren lärt oss olika metoder för en optimal lösning av sluttäckning. Vi vet hur avfallet ska formas för att inte deponin ska läcka lakvatten och hur ytskiktet ska förbli tätt under lång tid.

Vi gör en utvärdering och en avslutningsplan. Vi presenterar lämpligt tätskikt och hur formen på deponin ska se ut för att smälta in i den övriga naturen. Vi kan även överta ansvaret för hanteringen av lakvatten och deponigasutvinning.

Vi strävar alltid efter återvinning av lokala material i de olika skikten som en slutåterställning består av. Tätskiktet kan antingen bestå av olika typer av geomembran, men även av lera eller en ask- och slamblandning. I slutet av processen ser vi till att det kommer ett växtskikt på deponin plus att vi upprättar ett kontrollprogram. Låter det som en bra avslutning på din deponi, är du välkommen att höra av dig.  

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Visste du att...

Andelen avfall som går till deponi eller destruktion enbart är 10 procent.
Stäng
Stäng