Växtnäring

Ragn-Sells omvandlar insamlat matavfall och avfall från livsmedelsindustrin till biogödsel. Vi erbjuder biogödsel som är certifierad och godkänd för ekologisk odling. Vi erbjuder även avloppsslam godkänt att använda som växtnäring på åkermark. Därmed kan vi återföra ämnen till kretsloppet på ett miljönyttigt sätt.

Biogödsel

Vi sorterar ut det organiska materialet ur det insamlade avfallet från hushåll och livsmedelsindustri och behandlar det i vår biogasanläggning. Det färdiga biogödslet är certifierad av SP och uppfyller därmed kraven enligt SPCR 120 och är också godkänt av Jordbruksverket för att användas vid ekologisk produktion. Det oorganiska materialet som sorteras ut går till energiutvinning, vilket ersätter kol eller olja i värmeverk.

Biogödslet används av lantbrukare som jordförbättringsmedel eller gödsel. Förutom att biogödslet är ett miljönyttigt sätt att använda avfallet på, så är det också ekonomiskt fördelaktigt i jämförelse med alternativen, exempelvis konstgödsel.

Förutom att rötningsprocessen ger oss biogödsel, bildas också metan, även kallat biogas, som kan användas som drivmedel i fordon. Ett kilo behandlat organiskt avfall ger hela 120 liter gas.

Du kan läsa om hur hushållsavfall hanteras på din kommuns webbplats.

Kombinera gärna denna tjänst med

Tjänsten omfattar

Behandling Behandling
Försäljning av material Försäljning av material

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Undrar du hur du ska sortera ditt avfall – kika i vår
Källsorteringsguide
Stäng
Stäng