Papper

Ragn-Sells samlar in, behandlar och säljer returpapper för återvinning till pappersbruk. Allt återvunnet papper som levereras till bruken används på nytt som råvara.

Papper

Ragn-Sells har insamling av returpapper över hela Sverige. Insamlingen sker främst från dagligvaruhandeln och från industrier.

För tidningar och pappersförpackningar som privatpersoner sorterat ut gäller producentansvar, och där har producenterna anlitat Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Det insamlade returpappret tas omhand i någon av våra egna behandlingsanläggningar, där det sorteras och pressas i balar, som sedan levereras till olika pappersbruk.

De materialslag som sorteras ut och avsätts är huvudsakligen wellpapp, tidningar/journaler och kontorspapper och tryckerispill. Vi tar också emot och avsätter olika slags specialprodukter inom pappersområdet, exempelvis kraftpapper, kartong och produktionsspill.

Allt papper vi levererar används på nytt som råvara i pappersbruken, för att producera nytt papper. Pappersbruken ställer därför höga krav på en jämn och bra kvalitet på den råvara vi på Ragn-Sells levererar – ett krav vi kan uppfylla genom noggrann källsortering och behandling av det insamlade pappret.

Genom att återvinna pappret minskar klimatpåverkan med nästan 20 procent jämfört med om pappret tagits fram ur jungfruligt material. Titta gärna i vår Klimatnyttoguide, där du enkelt kan räkna ut klimatnyttan av återvinning.

Tjänsten omfattar

Behandling Behandling
Försäljning av material Försäljning av material
Hantering av material Hantering av material
Statistik Statistik
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Undrar du hur du ska sortera ditt avfall – kika i vår
Källsorteringsguide
Stäng
Stäng