Oljor

Ragn-Sells ser till att oljor från främst bilverkstäder, båtar och industrier kan ingå i nya produkter genom att regenereras eller att de kan användas som bränsle i energianläggningar.

Olja

Vi tar emot stora volymer oljor i våra egna behandlingsanläggningar, vilket borgar för att vi kan leva upp till våra högt ställda kvalitetskrav.

De insamlade oljorna genomgår en välkontrollerad behandling, där exempelvis noggrann provtagning och avvattning ingår som några av momenten. På så vis vet du att du alltid får kvalitetssäkrade oljor som är garanterat fria från oönskade ämnen, som PCB.

De behandlade oljorna går i dag till största delen igenom en så kallad regenerering, där oljorna så småningom blir till nya produkter, som smörjolja och motorolja. Mindre mängder av det vi samlar in går till externa behandlingsanläggningar för att så småningom användas i energiutvinning. Vi avsätter även direkt till energianläggningar sådana oljor som inte kan skickas för regenerering.

 

Tjänsten omfattar

Behandling Behandling
Dokumentation Dokumentation
Försäljning av material Försäljning av material
Hantering av material Hantering av material
Statistik Statistik
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Undrar du hur du ska sortera ditt avfall – kika i vår
Källsorteringsguide
Stäng
Stäng