Skrot och metaller

Ragn-Sells samlar in och behandlar metaller av olika slag. De förädlade metallerna säljs sedan till smältverk i Sverige och utomlands, för att ingå i nya processer.

Metall

Att återvinna metaller ger stora vinster för miljön, jämfört med att utvinna jungfruliga material ur naturen.

Ragn-Sells samlar in järn- och metallskrot exempelvis från kommuner, industrier, byggföretag.

Vi erbjuder alla typer av transporttjänster för att hantera järn- och metallskrot och vägleder dig om du har frågor om materialen eller hanteringen.

I våra behandlingsanläggningar bearbetas skrot av järn, nickel, rostfritt, mässing, aluminium, koppar, zink, tenn, bly, kablar och vissa metallprodukter som är klassade som farligt avfall, till exempel bilbatterier. Huvuddelen av det metallhaltiga materialet fragmenteras, det vill säga krossas för att vi sedan ska kunna separera ut rena material, som exempelvis aluminium. De förädlade metallerna används sedan i nya processer hos de olika smältverken.

Återvinning av metaller är ett bra sätt att hushålla med naturresurser och att skona miljön. Exempelvis kan återvinningen av aluminium minska klimatpåverkan med över 90 procent och återvinningen av järn med 70 procent, jämfört med att använda jungfruligt material. Titta gärna i vår Klimatnyttoguide för att beräkna klimatnyttan med återvinning.

Tjänsten omfattar

Behandling Behandling
Dokumentation Dokumentation
Försäljning av material Försäljning av material
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Undrar du hur du ska sortera ditt avfall – kika i vår
Källsorteringsguide
Stäng
Stäng