Krossprodukter

Ragn-Sells säljer krossat och siktat berg i olika fraktioner för exempelvis byggnation av vägar, dränering och jordförbättring. Du väljer storlek, vi levererar.

Kross

Ragn-Sells erbjuder materialen samkross, makadam eller stenmjöl i olika storlekar till såväl verksamheter som privatpersoner.

Samkross är ett obundet bärlagerkross och kan användas som bärande skikt vid till exempel byggnation av planer och vägar.

Makadam är ett siktat bergkross och kan användas som dränerande och kapillärbrytande lager.

Stenmjöl är ett obundet bergkross som kan användas som skyddsfyllning i rörgravar eller till jordförbättring av leriga jordar. Det är också lämpligt för platser där du vill ha en hård yta, som till exempel trädgårdsgångar och P-platser.

Så långt det är möjligt utnyttjar vi inkommande transporter till att på tillbakavägen ta med material ut. Genom effektiva transporter tar vi hänsyn till miljön.

Kombinera gärna denna tjänst med

Tjänsten omfattar

Behandling Behandling
Dokumentation Dokumentation
Försäljning av material Försäljning av material
Hantering av material Hantering av material
Statistik Statistik
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Undrar du hur du ska sortera ditt avfall – kika i vår
Källsorteringsguide
Stäng
Stäng