Jordar

Ragn-Sells tillverkar och säljer jordar för olika ändamål. Våra jordar görs alltid efter kundens behov av blandning – vare sig det gäller vägrenar, rabatter, gräsmattor, golfbanor eller sluttäckning av deponier.

Jordar

Vi tillhandahåller jordar till såväl privatpersoner som till markentreprenörer, bostadsföretag och kommuner.

Ragn-Sells kan leverera jordar med önskade egenskaper antingen från någon av våra jordtillverkande anläggningar eller så kan vi med hjälp av specialutrustning tillverka jorden på plats. Golfbanor och vägrenar är exempel på ställen där vi kan tillverka jorden på plats och därmed också anpassa jorden till behoven. Vi kan också tillhandahålla så kallad skelettjord, där jorden förstärks med sten eller lecamaterial.

Alla material som ska ingå i jorden genomgår en kontroll med analyser innan de tas in på våra anläggningar. Vissa material kräver också lagring och hygienisering innan de kan användas.

Basen i jorden är oftast ett sandigt material, som sedan kompletteras med näringstillsatser av olika slag för att jorden ska få rätt egenskaper. Det kan handla om exempelvis olika typer av jordar, kompostmaterial, slam, aska, torv och kalk. För grönytor krävs högre näringsinnehåll än för till exempel buskar och rabatter.

Kombinera gärna denna tjänst med

Tjänsten omfattar

Behandling Behandling
Försäljning av material Försäljning av material

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Undrar du hur du ska sortera ditt avfall – kika i vår
Källsorteringsguide
Stäng
Stäng