Elektronik

Ragn-Sells är ett av de ledande företagen inom insamling och återvinning av elektronik. Värde i form av metaller och annat material tas tillvara. Farligt material fasas ut ur kretsloppet.

Elektronik

Vi ser till så att omhändertagandet av den uttjänta elektroniken sker på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt. Ragn-Sells är certifierad förbehandlare av elektriskt och elektroniskt avfall.

Insamlingen av elektronik sker framförallt från företag och från så kallad fastighetsnära insamling där vi hämtar elektronik i flerbostadsfastigheter på uppdrag av bostadsrättsföreningar eller fastighetsbolag. För elektronik gäller producentansvar.

Den uttjänta elektroniken förbehandlas i någon av våra egna anläggningar. I möjligaste mån försöker vi omhänderta fungerande produkter för återanvändning. I de fall vi inte har egna slutbehandlingsanläggningar, skickas materialet till andra specialistanläggningar.

Detta gäller bland annat lysrör, bildskärmar och kylskåp. Övrigt material slutbehandlas i vår egen anläggning i Västerås eller hos motsvarande anläggningar hos andra företag.

Vi ombesörjer alltid transporten av elektronik. Det betyder att vi kommer och hämtar elektroniken och upprättar nödvändiga fraktsedlar etc åt dig. Vi kan också tillhandahålla skyltar, som du kan sätta upp på den plats elektronik samlas in.

Tjänsten omfattar

Behandling Behandling
Dokumentation Dokumentation
Försäljning av material Försäljning av material
Hyra container Hyra container
Hyra kärl Hyra kärl
Statistik Statistik
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Undrar du hur du ska sortera ditt avfall – kika i vår
Källsorteringsguide
Stäng
Stäng