Miljösäkring av gummigranulat & pulver

Som en del av ett aktivt miljöarbete har vi på Ragn-Sells Däckåtervinning AB som första tillverkare av återvunnet gummigranulat och pulver låtit granska våra material enligt BASTA och Byggvarubedömningens bedömningssystem. Vi är mycket glada att kunna berätta att våra material klarat samtliga BASTA-kriterier och Byggvarubedömningens kriterier för att klassas på Acceptnivå.

BASTA och Byggvarubedömningen är miljöbedömningssystem för bygg och anläggningsmaterial som syftar till att utvärderar en varas ämnesinnehåll för att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper,

Byggvarubedömningen bedömer även en varans livscykelpåverkan. Byggvarubedömning klassificerar varor i tre olika kategorier ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”. Bedömningen görs utifrån olika innehålls- och livscykelkriterier.

För att klara accepteradnivån måste aktuell vara klara alla innehållskriterier och få max en anmärkning gällande materialets livscykelkriterier.

BASTA klassificerade varor måste klara samtliga innehållskriterier. För att få tillgång till Byggvarubedömningens databasen måste en användarlicens tecknas medan BASTAs databas tillhandahålls gratis. BASTA är ett bolag som har utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier, bolaget är icke vinstdrivande. Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening inom vilken Sveriges ledande fastighetsägare och byggherrar utvecklat en standard för byggvaror.

Kontakta oss för mer information eller gå in på BASTA och/eller Byggvarubedömningens hemsida.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

För mer information:

Basta

 

Byggvarubedömningen

Stäng
Stäng