Hämtning av däck

För inte så länge sedan var uttjänta däck ett stort miljöproblem. Idag samlas mer än 95 procent av de uttjänta däcken in och kommer åter till nytta i kretsloppet. I Sverige är det vi på Ragn-Sells som har uppdraget att samla in och återvinna uttjänta däck på uppdrag av Svensk Däckåtervinning (SDAB).

Vi hämtar däcken hos varje ansluten kund och gummiverkstad, kostnaden för hämtning och återvinning ingår i miljöavgiften för däcken. En förutsättning för att få hämtningen utförd är att återvinningsavgiften för däcken är erlagd och att avtal med SDAB finns. I så fall kan du beställa hämtning i formuläret nedan eller via fax.

Om ditt företag ej ingått avtal - kontakta Svensk Däckåtervinning (SDAB).

Det finns tre typer av hämtning:

- Normal hämtning (kostnadsfri) inom 10 alt. 15 arbetsdagar
- Expresshämtning (f n 1 100 kr/hämtning) inom 5 arbetsdagar
- Mindre mängd 0,5-2 ton (f n 800 kr/hämtning)

Observera att hämtning av färre än 300 PV-däck eller totalt 2 ton som regel inte är kostnadsfri. För närvarande är extraavgiften för hämtning av mindre mängd däck 800 kr per hämtning. Ingen hämtning sker dock av mängder under 600 kg. 

 Formulär för hämtning av däck

Kundnummer: 
Företag: 
Ort: 
Gatuadress: 
Org.nr: 
Kontaktperson: 
Telefonnummer: 
E-postadress: 
Däckmängd:styckkubik
PV (7 kg/st)
LV (65 kg/st)
Övriga däck
Däcklagring  
 


 
Annat ange: 
Hämtning  
 
 
  

Kundtjänst för däckhämtning

031-336 28 65
Stäng
Stäng