Bränsle – brännbart

Ragn-Sells samlar in och bearbetar brännbart avfall, i huvudsak från kommuner, industrier och byggarbetsplatser. Trä och plast, park- och trädgårdsavfall och annat blir till nyttig energi.

Brännbart

Om inte avfallet går att återvinna används det utsorterade materialet till energiutvinning i olika typer av energianläggningar.

Det insamlade brännbara avfallet tas om hand i någon av våra behandlingsanläggningar, där skrot, metaller och material som ska deponeras sorteras ut. Här tas också eventuellt inert avfall bort, exempelvis grus och sten.

Det brännbara material som blir kvar sorteras i olika storlekar eller krossas till olika storlekar. Det behandlade materialet går sedan till olika energianläggningar eller industrier med egna pannanläggningar, där energi utvinns ur materialet genom förbränning. Olika kvaliteter går till olika typer av energianläggningar. De huvudsakliga kvaliteterna är returträflis, skogsflis, bränslekross och brännbart avfall.

Returträflis, som är krossat träavfall, går till energianläggningar som har tillstånd att förbränna returflis. Skogsbränsle, som till största delen består av park- och trädgårdsavfall, går till biobränsleanläggningar. Även industrikunder med speciella krav på kvalitet och egna pannor, kan få bränsle levererat av oss.

Exempel på mottagare kan vara kalk- och cementindustrin och andra industrier som t ex har tillstånd att förbränna returträflis. Bränslekross och brännbart verksamhetsavfall går till olika energianläggningar.

Inkommande material genomgår vår kvalitetskontroll i enlighet med våra kvalitetsrutiner, där det bland annat ingår att plocka bort material som inte godkänns, innan behandling sker.

Vill du läsa mer om vad som gäller för insamling av brännbart avfall i din kommun, läs på din kommuns webbplats.

Tjänsten omfattar

Behandling Behandling
Försäljning av material Försäljning av material

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Undrar du hur du ska sortera ditt avfall – kika i vår
Källsorteringsguide
Stäng
Stäng