System för farligt avfall

Att hantera farligt avfall kräver kunskap och erfarenhet – något som vi på Ragn-Sells kan erbjuda. För att underlätta för både små och stora företag har vi tagit fram ett flexibelt system för farligt avfall.

Färgburk

Vi kan hjälpa dig med allt från deklarationer, inventeringar och redovisning till hämtningar – på den nivå du önskar. Många av våra avfallskemister är också godkända säkerhetsrådgivare, vilket du kan ha nytta av vid transporterna av ditt farliga avfall.

Vi har delat upp vårt system för farligt avfall i fem steg, och beroende på ditt behov kan du välja vilken del du vill. Systemet är mycket flexibelt och vi anpassar oss efter dina behov. Vi har lång erfarenhet av farligt avfall – och i vårt paket med tjänster kan du välja det som passar dig.

Vi inventerar på plats hos dig och kontrollerar vilka egenskaper avfallet har och vi utbildar personal i hantering och risker med det farliga avfallet. Vi hjälper dig att följa lagstiftningen kring dokumentationen och du kan enkelt samla all dokumentation på din egen kundportal på nätet.

Vi ser till att märkning och etikettering är korrekta och att emballaget är riktigt. När det så är dags för hämtning av avfallet kontrollerar vi materialen mot transportdokumenten – för en trygg transport till behandlingsanläggningen.

Beroende på avfallets egenskaper behandlar vi sedan materialet på bästa sätt ur ett kretsloppsperspektiv. Om det går att återvinna gör vi det. Om vi måste lyfta ur materialet ur kretsloppet och lägga det på deponi gör vi det.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Undrar du hur du ska sortera ditt avfall – kika i vår
Källsorteringsguide
Stäng
Stäng