FarligtEnkelt™ och MycketEnkelt™

Vi erbjuder olika paketlösningar för att ta hand om farligt avfall på ett godkänt, ansvarsfullt och ekonomiskt sätt.

FarligtEnkelt

Vi identifierar, analyserar, deklarerar, emballerar, etiketterar, karakteriserar, mellanlagrar, dokumenterar och transporterar ditt farliga avfall som du placerat i en miljöstation som vi tillhandahåller.

Ansvaret för ditt företags hantering av farligt avfall har du alltid själv, det kan vi inte ta ifrån dig. Men vi kan hjälpa dig så att ditt företag lever upp till alla krav - både de formella från våra myndigheter och de informella från dina kunder, medarbetare och miljön.

Några exempel på farligt avfall är absorbenter, aerosoler, färg, glykol, lampor, lysrör, lösningsmedel, oljefilter, småbatterier samt spillolja.

Vår lösning heter FarligtEnkelt™ och finns i fem olika skåpsstorlekar (MycketEnkelt™ för de större skåpen). Det är ett komplett system för hantering av farligt avfall med rätt kombination av utrustning, service och kunskap. Och resurser att göra jobbet åt dig.

 • Säkerhet
  Miljöskåpet är säkert utformat så att du efterlever Lagen om skydd mot olyckor. Några exempel: En punktsprinkler i taket utlöser inom 5-6 sekunder vid temperaturer över 93 grader Celsius. Uppsamlingsskyddet i botten på miljöstationer klarar alla kriterier för beräkning av trågvolym.
 • Garanti
  Vi garanterar att all hantering sker korrekt enligt de formella reglerna från våra myndigheter och de informella kraven från dina kunder, medarbetare och från miljön så att du tar ditt miljöansvar.
 • Dokumentation och statistik
  Du får statistik till din miljöredovisning. Och hjälp att visa för omgivningen att du gör rätt och tar ansvar, t ex genom en av våra fina dekaler.
 • Fast pris och Rikstäckande
  FarligtEnkelt™-service finns över hela landet och samma pris gäller överallt. Perfekt för dig som har verksamhet på många orter och vill ha stordriftsfördelar i hanteringen.
 • Miljöskåp
  Våra nya miljö- och brandsäkra skåp uppfyller alla krav på lagring av farligt avfall. De finns i fem olika storlekar och kan anpassas efter dina speciella behov, när det gäller t ex uppmärkning, hyllor, hantering och dylikt.
 • Rådgivning och utbildning
  Vi gör en behovsanalys och anpassar en lösning samt utbildar din personal. Allt för att du ska får en optimalt fungerande lösning både ekonomiskt och miljömässigt.
 • Jourtelefon dygnet runt
  Rätt hjälp är aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Vårt jourtjänstnummer har öppet dygnet runt på 0771-88 88 88 om olyckan skulle vara framme eller om du skulle få något annat problem.
 • Rätt kunskap och tillstånd
  Vi ser till att alla nödvändiga tillstånd finns och är alltid uppdaterade med den senaste kunskapen, tack vare vårt kunskapsföretag Ragn-Sells Miljökonsult.
 • Egna fordon och egen personal
  All insamling sker med våra egna lättigenkännliga gröna fordon och av vår egen erfarna och kompetenta personal. Det ger extra trygghet.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Visste du att...

Ragn-Sells har välutbildade kemister som kan hjälpa dig med ditt farliga avfall.

Upp till 15% rabatt

Som LRF-medlem har du rabatterat pris på denna tjänst från Ragn-Sells.

Läs mer på LRF's webbplats

Som LRF-medlem har du rabatt på utvalda tjänster hos Ragn-Sells

Stäng
Stäng