RentBygge™

RentBygge™ är ett färdigpaketerat källsorteringssystem för byggarbetsplatser och all service runt det. Vi går igenom behovet av olika behållare för olika avfallsslag i byggets alla faser. Vi placerar ut och märker upp behållarna och informerar alla på bygget. Därefter sköter vi all logistik, och ger dig tillbaka statistik. Enkelt smidigt och effektivt. Men det finns fler vinster.

Rent bygge

En smidigare byggnadsprocess till exempel, och effektivare hantverkare som kan ägna sig åt det som de är bäst på; att bygga hus. Dessutom har material som kan återvinnas ett värde som kommer dig tillgodo.

RentBygge™ är en paketerad tjänst som innebär att vi tar hand om all logistik kring avfallet. Vi går igenom behovet av behållare i byggets alla faser. Rätt behållare på rätt plats vid rätt tidpunkt, och för rätt yrkesgrupp. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för var och en att källsortera. Vi informerar samtliga på bygget om hur och varför sorteringen skall göras. Vi transporterar behållarna från arbetsstället till en särskild miljöstation på området, ansvarar för tömning och tar fram statistik med återvinningsgrad. Vi garanterar dessutom att avfallet går tillbaka i kretsloppet. Och vi har anställda på plats som ser till att allting fungerar.

Vi kan även hjälpa till med hela byggarbetsplatsens logistik, som till exempel godsmottagning och lastning och lossning av material. Effektiviteten ökar och risken för skadat material på grund av väder minskar drastiskt.

Och vi måste inte vara på byggarbetsplatsen samtidigt som alla som bygger – om det passar bättre kan vi komma efter ordinarie arbetstid och ta hand om avfallet.

När vi lanserade RentBygge™ 2001 var det startskottet på en utveckling som idag innebär att 100 procent av materialet sorteras och upp till 90 procent återvinns. Resten går till förbränning och deponi. Innan dess slängdes mycket på tippen. Mycket har med andra ord blivit bättre, men kraven och lagstiftningen kommer att bli ännu hårdare framöver. Med RentBygge™ kan du vara säker på att du uppfyller dem redan idag.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Visste du att...

Andelen avfall som går till deponi eller destruktion enbart är 10 procent.
Stäng
Stäng