TerraFutura

Med vårt koncept TerraFutura lyfter vi avfall högre upp i avfallshierarkin och minskar framställningen från jungfruligt material.

TerraFutura är en helhetslösning för en effektiv behandling av förorenade områden. Hanteringen är ofta en komplex verksamhet med hårda miljökrav. Därför är vi gärna med genom hela behandlingsprocessen, från riskbedömning till upprättande av en slutrapport som skickas in till myndigheterna.

Med TerraFutura erbjuder vi olika lösningar, alltifrån tvätt av sand-, grus-, och stenmaterial där oönskade ämnen och finpartiklar skiljs ur, till muddring/rengöring, avvattning och vattenrening.


Vi erbjuder följande tjänster inom vårt koncept TerraFutura:

Frågor och funderingar?

Kontakta oss gällande erbjudanden inom Mark & vatten
Skicka en förfrågan
Stäng
Stäng