Torrsugning

Ragn-Sells utför alla typer av torrsugningsuppdrag, även i säkerhetsklassade miljöer. Vi arbetar förebyggande och de uppdrag vi utför är oftast för processindustrier eller värmeverk, men vi hjälper även till vid ombyggnader och renoveringar av byggnader.

Torrsugning

Materialet som vi tar om hand kommer i möjligaste mån tillbaks in i kretsloppet som täck- och fyllnadsmassor.

Vi hjälper dig med torrsugning av exempelvis taksingel där konventionella metoder inte fungerar. På stål- och processindustrier kan torrsugning vara lämplig vid rengöring av brännugnar, traversbannor, asksilos med mera.

På renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten är denna metod lämplig vid stambyten, sugning av trossbottnar, bjälklagsfyllningar trånga miljöer vid grundarbeten till exempel sjunkna trasiga rör. Våra fordon arbetar snabbt och effektivt, vilket inte minst är viktigt då det handlar om att undvika onödiga driftstopp.

Vi kommer åt att torrsuga även i trånga utrymmen. Det material som tas om hand körs till en av våra egna behandlingsanläggningar och kan om det är tillräckligt fritt från föroreningar återanvändas som täck- eller fyllnadsmassor.

Om det handlar om större mängder använder vi förcontainer av olika modeller och storlekar beroende materialslag för att göra arbetet mer effektivt på plats.

Med vår teknik kan vi också blåsa in material om så behövs. I trånga miljöer kan vi med hög kapacitet blåsa in till exempel singel.

Du får alltid en dokumentation på det material som vi tagit omhand.

Tjänsten omfattar

Behandling Behandling
Dokumentation Dokumentation
Servicepersonal Servicepersonal
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng