Stamrensning

Har du problem med att vattnet inte rinner ner ordentligt, bubblar det när du spolar i handfat och toalett eller luktar det illa - då kan det vara värt att spola rent innan det blir stopp. Har det redan blivit stopp hjälper vi naturligtvis dig med det. Ragn-Sells arbetar både förebyggande och avhjälpande när det gäller stamrensning.

Rör

Våra speciellt framtagna fordon klarar av att såväl rensa stammarna som samla upp det slam som uppkommer vid spolningen, och som inte behöver vare sig hämta vatten eller tömmas lika ofta som traditionella fordon. Det sparar både tid, ekonomi och miljö. I vår tjänst ingår även nyckelhantering.

Om problemet redan är ett faktum, kan vi självklart komma och avhjälpa felet. Med hjälp av hett vatten löser vi upp det som orsakat stoppet. Om detta inte räcker som åtgärd kan vi högtrycksspola ledningsnätet ut till det kommunala nätet och även inspektera ledningarna med kamera.

Bostadsrättsföreningar kan få hjälp med en statuskontroll på avloppssystemet, där vi med hjälp av en kamera tittar in i systemet på olika ställen, innan eventuella åtgärder sätts in. Vid beställning av arbeten kan detta vid överenskommelse ingå utan kostnad.

Slammet som samlas upp under stamrensningen körs till ett kommunalt reningsverk.

Kombinera gärna denna tjänst med

Tjänsten omfattar

Servicepersonal Servicepersonal
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng