Slamsugning

Ragn-Sells hjälper dig att slamsuga pumpgropar, oljeavskiljare, fettavskiljare, dagvatten- och rännstensbrunnar. Vi åtgärdar också översvämningar. Vi utför såväl akuta insatser som förebyggande. Och vi behandlar avfallet på våra egna anläggningar. Allt anpassat efter dina behov.

Slamsugning 

Slamsugningen sker med hjälp av specialfordon, som anpassas efter ditt behov. Vi har även lågbyggda fordon som kommer in i byggnader där takhöjden är begränsad, exempelvis parkeringsgarage. Våra fordon kan också klara av att slamsuga stora volymer utan att behöva åka och tömma, vilket sparar både miljö och ekonomi för dig.

Vi utför även 5-års besiktning av oljeavskiljare enligt svenska standarden europa norm-858 med elektronisk täthetskontroll.

Tänk på att förebyggande arbete med slamsugning också är mer ekonomiskt än att åtgärda exempelvis ett stopp i systemet som är akut.

Det slam vi samlat upp kör vi till en våra egna behandlingsanläggningar som ser till att det tas om hand på bästa sätt och i möjligaste mån återvinns. Som exempel kan fett och olja bli blir energi och sanden som utvunnits sedan oljan separerats kan användas som täckmaterial.

Förutom till företag, utför vi även slamsugning av såväl slutna som öppna system hos privatpersoner.

Tjänsten omfattar

Behandling Behandling
Servicepersonal Servicepersonal
Statistik Statistik
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Upp till 15% rabatt

Som LRF-medlem har du rabatterat pris på denna tjänst från Ragn-Sells.

Läs mer på LRF's webbplats

Som LRF-medlem har du rabatt på utvalda tjänster hos Ragn-Sells

Stäng
Stäng