Oljeavskiljare

Ragn-Sells erbjuder en komplett tjänst. Vi har rätt utrustning, rätt kompetens och uppfyller samtliga krav som Sveriges kommuner ålägger innehavare av oljeavskiljare. Vi var dessutom Sveriges första SWEDAC ackrediterade kontrollorgan för kontroll av oljeavskiljare enligt EN 858-2.

Oljeavskiljare tjänstebild

Målgrupp: tvätthallar, verkstäder, bensinstationer med spillzoner, bensinstationer med tvättinrättningar, processindustri samt körytor – t.ex. köpcentrum med stora parkeringsytor. Dessa måste med regelbundna intervaller besiktiga sina oljeavskiljare som separerar olja från tvätt/regnvatten.

5-års besiktning

Aktuell kommuns miljökontor definierar vad som skall kontrolleras och garanteras vid dessa besiktningar. Det finns en norm för hur denna besiktning skall gå till – SS-EN* 858-2 som merparten av Sveriges kommuner har anammat. Avlopp – Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin). Vi utför även 5-års besiktning av äldre oljeavskiljare.

Tömning

För att säkerställa avskiljarens funktion, krävs även att man byter ut filter, (koalesatorfilter) som upptar stora mängder suspenderat slam och oljerester.

Beställ tjänsten

Maila oss på oljeavskiljare@ragnsells.se så kontaktar vi dig inom 2 arbetsdagar.

Våra ackrediterade kontrollanter finns över hela landet.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng