Sanering

Ragn-Sells hjälper dig med sanering av luft, mark, slam och vatten. Vi sanerar även byggnader efter exempelvis vatten-, mögel- eller brandskador eller för att få bort farliga ämnen. Vi utför såväl akut som planerad sanering.

Sanering

Om det finns behov, tar vi fram en skräddarsydd lösning till dig. Vår hantering är alltid kompetent, säker och trygg.

Ragn-Sells hjälper dig med all slags sanering. Vi sanerar till exempel efter nedlagda bensinstationer, i bergrum, hamnbassänger, reningsverk och rörledningar. Vi utför även fastighetssanering, exempelvis av farliga ämnen som kvicksilver, olja, PCB och asbest och genom försäkringsbolagen utför vi även sanering efter brand-, mögel- eller vattenskador.

Vi kan hantera förorenade massor och vätskor antingen på plats eller i någon av våra mobila behandlingsanläggningar. På plats får du till exempel hjälp med jordtvätt, så att endast en mindre mängd massor behöver transporteras bort. Det gynnar såväl ekonomi som miljö. Klassificering och karakterisering av massorna kan vi också utföra på plats, liksom vattenrening. Vår hantering säkerställer att allt sker på rätt sätt. 

I våra egna behandlingsanläggningar sorterar vi och behandlar förorenade jordar och vätskor och där kan vi också mellanlagra, ta prov på, analysera, klassificera och karakterisera jordarna och vätskorna.

Med vårt breda utbud av tjänster kan vi även ta hand om mer komplicerade saneringsärenden, exempelvis med hjälp av våra inspektionsbussar eller spolbilar, som kan utföra såväl kamerainspektioner som högtrycksspolningar av system. Allt för att undvika att problemen uppstår igen. Vi har dygnet-runt-jour och du behöver bara hålla reda på ett telefonnummer.

Behöver du hjälp med industrisanering i någon form, erbjuder Ragn-Sells en möjlighet att sy ihop en anpassad lösning utifrån dina behov.

Tjänsten omfattar

Behandling Behandling
Dokumentation Dokumentation
Hantering av material Hantering av material
Servicepersonal Servicepersonal
Statistik Statistik
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng