Oljetank- och cisternvård

Ragn-Sells hjälper dig med rengöring och besiktning och vid behov lagning av alla storlekar på cisterner och oljetankar, även kemikaliecisterner.

Oljetank och cisternvård

Beställ besiktning

Alla cisterner och oljetankar blir utsatta för olika angrepp under åren, och vi hjälper dig att undvika läckage som kan medföra stora skador. Våra erfarna certifierade medarbetare ser till att din cistern uppfyller alla gällande lagkrav. Besiktning sker med det intervall som gäller för just den cistern du har.

Ragn-Sells är ackrediterat av SWEDAC för besiktning av cisterner och oljetankar, och våra certifierade medarbetare har mångårig erfarenhet av rengöring och besiktning av cisterner. Det handlar om allt ifrån depåcisterner ner till villacisterner. Vi har också en speciell och efterfrågad kompetens i våra avfallskemister. Hos oss har du en kontakt för alla dina cisternbehov.

Förutom att det finns lagkrav på besiktning av cisterner, är det också långt mer ekonomiskt att arbeta förebyggande än att behöva sanera eventuella läckage. Frekvensen på besiktningarna avgörs av vilken cistern det rör sig om och var den är belägen, exempelvis krävs det tätare besiktningar när tanken eller cisternen är placerad nära en vattentäkt eller är svåråtkomlig. Det spelar ingen roll om cisternen är fylld, eftersom vi kan mellanlagra innehålletunder tiden besiktningen görs.

Innan en besiktning kan göras, rengörs cisternen. När tjockare oljeprodukter hanteras, mjukar vi upp den kvarvarande oljan och bottensedimentet med en värmeväxlare. Oljan separeras i våra mobila lagringscisterner och ungefär hälften av den utvunna oljan kan sedan återanvändas i din produktion igen. Det sparar såväl ekonomi som miljö. Vi kör det uppkomna avfallet till en godkänd behandlingsanläggning, där vattnet renas och grus och oljehaltigt slam destrueras genom kompostering.

Om det skulle visa sig att din cistern har skador som kräver en reparation, kan vi även hjälpa till att göra det som krävs för att cisternen ska uppfylla gällande regelverk igen.

Du kan även beställa en periodisk besiktning av din cistern. 

Kombinera gärna denna tjänst med

Tjänsten omfattar

Behandling Behandling
Dokumentation Dokumentation
Servicepersonal Servicepersonal
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Upp till 15% rabatt

Som LRF-medlem har du rabatterat pris på denna tjänst från Ragn-Sells.

Läs mer på LRF's webbplats

Som LRF-medlem har du rabatt på utvalda tjänster hos Ragn-Sells

Rengöring och ytbehandling av cisterner

Ragn-Sells - Omø Industrial Services har lång erfarenhet av rengöring och efterbehandling av tankar, såsom kemiska eller oljetankar.

Läs mer på Omø:s hemsida

Stäng
Stäng