Gasflaskor

För att hantera och förvara uttjänta gasbehållare krävs kompetens och varsamhet. Det är ofta svårt att avgöra innehållet i flaskor och behållarens skick, vilket måste göras innan bortforsling sker.

Brandsläckare

En olycka kan få förödande konsekvenser, både på personer och på miljön. Lagstiftning kring hanteringen av gasflaskor är omfattande med en mängd föreskrifter från en rad myndigheter – regler som vi på Ragn-Sells har kunskap om.

Ragn-Sells anlitas av företag och institutioner på grund av vår specifika kompetens inom gashantering. Vi kan hjälpa er med alla typer av gasflaskor även med okänt innehåll.

Vi hanterar gasflaskor från alla typer av branscher till exempel verkstäder, sjukhus, handel och privatpersoner.

Vanligaste typerna av gasflaskor är:

  • Brandsläckare
  • Koldioxidpatroner (till exempel Sodastreamer)
  • Gasolflaskor (hushåll, camping, båt, restaurang, industri)
  • Köldmedia (freoner) från till exempel kyldiskar, kyltransporter och kylaggregat/luftkonditionering
  • Acetylen (svetsning, skärning och lödning)
  • Luftgaser (trycksatta syr- och kvävgasflaskor)

Transporter utförs med ADR-klassade fordon. Bearbetning och behandling sker vid Ragn-Sells anläggning i Oskarshamn inför eventuell vidare transport till slutlig avsättning.

Kombinera gärna denna tjänst med

Behandling Behandling
Dokumentation Dokumentation
Hantering av material Hantering av material
Statistik Statistik

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng