Farligt avfall

Det krävs kunskap att hantera farligt avfall, en kunskap som vi på Ragn-Sells har sedan många år. Vi hjälper dig med ditt farliga avfall så att du ska känna dig trygg med att det hanteras, transporteras och behandlas på ett säkert sätt. I våra egna anläggningar tar vi emot och behandlar de flesta typer av avfall.

Farligt avfall

Ragn-Sells kan ta ansvar för alltifrån analys, sortering och insamling till transport, behandling och administration av ditt farliga avfall, allt anpassat till dina behov.

Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordningen klassificeringen utgår från avfallets egenskaper. Vi kan med vår mångåriga erfarenhet och stora kompetens hantera de flesta typer av farligt avfall.

Vi erbjuder flera olika insamlingssystem, behållare och emballage. Vi hämtar avfallet när du önskar.

Nödvändiga handlingar upprättar vi, så att du bara behöver underteckna. Skyltar, dekaler och etiketter utformas utifrån dina behov. Det farliga avfallet körs sedan till den lämpligaste behandlingsanläggningen för just ditt avfall.

Om ditt avfall klassas som farligt gods kan vi ansvara för att all dokumentation kring avfallet blir rätt.

Vi har egna kemister och säkerhetsrådgivare som kan hjälpa dig att hålla reda på regler för exempelvis emballage och transporter. Vi kan också utbilda din personal, till exempel i farligt avfall, farligt gods och andra avfallsfrågor.

När det gäller behandlingsmetoder använder vi bästa möjliga teknik. Till exempel återvinner vi oljefilter genom vår prisbelönta och egenutvecklade ReUseOil-teknik. Skroten från filtret blir ny metall och oljan blir nya oljeprodukter. Filtermassan blir energi.

Även materialet i din färgburk återvinns så långt det är möjligt. Med Kryotekniken blir färburksskrotet ny metall och plaster och färger blir energi. 

Vi tillverkar också bränsleblandningar så att det blir möjligt att effektivt utnyttja energiinnehållet i vissa färger, fetter och lösningsmedel.

Tjänsten omfattar

Behandling Behandling
Hantering av material Hantering av material
Hyra kärl Hyra kärl
Servicepersonal Servicepersonal
Statistik Statistik
Transport Transport

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort

Visste du att...

Ragn-Sells har välutbildade kemister som kan hjälpa dig med ditt farliga avfall.
Stäng
Stäng