Sanering och farligt avfall

Farligt avfall är mer komplicerat att hantera än annat avfall och det krävs en hel del moment för att det ska bli effektivt, säkert och lönsamt: inventering, deklaration, klassning, praktisk hantering, transporter, uppföljning, rådgivning och dessutom en jourberedskap om någonting skulle hända.

Kompetens och erfarenhet är A och O för att hantera farligt avfall. Vi erbjuder dig bl a specialutbildade kemister, erfarna saneringsexperter och certifierade medarbetare samt väl beprövade behandlingsmetoder.

När det gäller sanering hjälper vi dig t ex med rengöring av cisterner och oljetankar.

Ragn-Sells

Visste du att...

Ragn-Sells tar emot allt slags avfall, förutom kärnavfall.
Stäng
Stäng